Cennik

Ceny za usługi świadczone przez nasze biuro są ustalane w zależności od następujących czynników:

- typu ewidencji księgowej (księgi handlowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt / ewidencja z VAT lub ewidencja bez VAT)
– ilości księgowanych operacji gospodarczych w miesiącu,
– ilości zatrudnionych pracowników,

W związku z powyższym prosimy o kontakt z biurem w celu oszacowania kosztów prowadzenia usługi. Mogą się Państwo skontaktować z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie.

Firmom rozpoczynającym współpracę proponujemy przez okres pierwszych dwóch miesięcy rabat w wysokości 30 %.

Ceny oferowanych usług podstawowych:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych osób fizycznych i spółek wraz z ewidencjami i deklaracjami podatkowymi – od 400 zł *
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencjami i deklaracjami podatkowymi – od 100 zł *
Prowadzenie ryczałtu ewidencyjnego – od 80 zł *
Obsługa kadrowo-płacowa w wysokości 20 zł * za jednego pracownika lub zleceniobiorcę (z ZUS)

* podane ceny nie zawierają podatku VAT