Oferta

Zakres naszych usług obejmuje:
•    prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
•    prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
•    rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
•    prowadzenie karty podatkowej
•    obsługę kadrową
•    obsługę płacową
•    sporządzanie oraz przesyłanie dokumentów wymaganych przez  ZUS
• sporządzanie deklaracji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska

Zakres naszych usług skierowanych do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej obejmuje:
•    sporządzanie zeznania rocznego PIT, w tym również rozliczenie dochodów uzyskanych za granicą
•    sporządzanie wniosków o zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym (tzw. wniosków VZM).

Dzięki usługom świadczonym przez nasze biuro zaoszczędzą Państwo czas związany z załatwianiem spraw w urzędach – wszystkie sprawy załatwimy za Państwa zgodnie z zawartą z nami umową.

W razie potrzeby nasze biuro zajmie się m.in:
•    rejestracją Państwa firmy,
•    ewidencjonowaniem operacji gospodarczych
•    prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
•    sporządzaniem ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
•    sporządzaniem sprawozdań finansowych
•    przygotowaniem miesięcznych, kwartalnych, rocznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
•    dokumentacją do ZUS
•    prowadzeniem dokumentacji kadrowo – płacowej
•    sporządzaniem sprawozdań statystycznych